ENTRY - Podnikový informační systém

Modulární systém, který se přizpůsobí Vašim aktuálním potřebám v oblastech obchodu, dopravy, výroby (strojírenství, stavebnictví, plastikářský průmysl) či služeb. Systém zajišťuje komplexní obsluhu agendy živnostníků, malých a středních firem s velmi různorodými předměty podnikání. Programy jsou využívány také příspěvkovými organizacemi, jako jsou sociální služby, školy, knihovny. Důležitou skupinu uživatelů programu tvoří i daňoví poradci a auditoři, jejichž činností je tak neustále prověřována legislativní správnost programu.

   ▪  maximální bezpečnost dat a stabilita provozu
   ▪  kvalitní asistenční služby
Daně – Audit a.s.
   ▪  maximální přizpůsobivost přáním a potřebám uživatele definicí nastavení
   ▪  soulad s aktuální legislativou ověřený auditory

Soulad ENTRY s aktuální legislativou je zajištěn spoluprací na analýze legislativních změn s firmou Daně – Audit, a.s a také používáním programu ENTRY daňovými poradci a auditory. Na systém ENTRY byl proveden audit nezávislým auditorem Ing. Karlem Novákem z firmy Daně – Audit, a.s.

Novinky

Konference GDPR 7. 9. 2017 v Lanškrouně

Již za necelý rok začíná platit obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation), nová legislativa EU, která má výrazně zvýšit ochranu osobních údajů občanů. Ve spolupráci s předními odborníky na tuto problematiku jsme pro Vás připravili konferenci, která Vám poskytne edukaci ve třech následujících oblastech: GDPR: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, ZTOPO: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a Technické prostředky pro zajištění některých povinností plynoucích z GDPR.

Další informace naleznete zde.

26.6.2017 – Upgrade ENTRY 7/2017

Od 18.7.2017 je k dispozici nová verze našeho informačního systému, upgrade programu ENTRY 7/2017. Verze 7/2017 jednak obsahuje reakci na legislativní změny (dle zákona 170/2017 s platností od 1.7.2017 změny v oblasti daní z příjmů a daně z přidané hodnoty) a současně i další nové akce a významné úpravy (přehledné zobrazení otevřených formulářů „záložkovou“ formou, formulář pro rychlé filtrování katalogu položek, výstup Cash flow report, akce pro hromadné přerušení odpisování majetku, …).
pokračovat ve čtení…

24.2.2017 – Upgrade ENTRY 2/2017

Od 24.2.2017 je k dispozici nová verze našeho informačního systému, upgrade programu ENTRY 2/2017. Verze 2/2017 obsahuje především úpravy a novinky v modulech Elektronická evidence tržeb (úpravy na základě nových stanovisek GFŘ a reakce na praktické zkušenosti uživatelů), Účetnictví (Výpočet výše záloh v DPPO) a Mzdy (nová potvrzení za rok 2016).
pokračovat ve čtení…

20.1.2017 – Upgrade ENTRY 1/2017

Od 20.1.2017 je k dispozici nová verze našeho informačního systému, upgrade programu ENTRY 1/2017. Verze 1/2017 jednak reaguje na legislativní změny (přiznání k daním za rok 2016, reakce na legislativní změny pro rok 2017, …) a současně i další nové akce a možnosti jednotlivých modulů (úprava Přehledu kódů DPH, Hromadná tvorba PDF faktur vydaných, …).
pokračovat ve čtení…

18.11.2016 – Upgrade ENTRY 11/2016 a nový modul EET

Od 18.11.2016 je k dispozici nová verze našeho informačního systému, upgrade programu ENTRY 11/2016. Verze 11/2016 reaguje na legislativní změny v modulech Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy a dále verze obsahuje úpravy zaměřené na práci se zcela novým podpůrným modulem ENTRY, tj. modulem pro zpracování elektronické evidence tržeb (EET).
pokračovat ve čtení…

31.10.2016 – Semináře leden 2017

Zveme Vás na naše tradiční semináře HJ-SOFT na téma „Účetnictví, daňová evidence a mzdy v roce 2016 a 2017″, které se uskuteční v prostorách lanškrounského kina, a to v termínech:
18.1.2017 (středa) v 8,30 hod. – Účetnictví a Daňová evidence (lektor Bc. Miloš Pražák, DiS a Ing. Jiří Bednář, DiS)
19.1.2017 (čtvrtek) v 8,30 hod. – Mzdy (lektor Ing. Jan Jón)
pokračovat ve čtení…

15.9.2016 – Informace k elektronické evidenci tržeb

V současných i příštích měsících se řada z Vás bude zabývat problematikou elektronické evidence tržeb a přemýšlet o konkrétním způsobu řešení ve Vaší firmě. Proto zde prezentujeme informaci ohledně připravovaného řešení v ENTRY, abyste mohli posoudit, zda toto řešení bude pro Váš konkrétní způsob prodeje použitelné, či zda se máte zabývat variantou jinou.
pokračovat ve čtení…

25.8.2016 – Informace k Novelizaci zákona o DPH

V důsledku novelizace zákona o DPH, provedené zákonem č. 243/2016 Sb. v souvislosti s přijetím celního zákona s účinností od 29.7.2016, dochází k úpravě formulářů daňového přiznání k DPH (nový vzor č.20) a kontrolního hlášení. Změny formulářů nezakládají důvod ke změně XML struktury formulářů. Přiznání k DPH i Kontrolní hlášení ve formátu XML tak lze zpracovat a nahrát na Daňový portál ve stávající verzi ENTRY 07/2016. Následný „Úplný opis k tisku“ na Daňovém portále, nezávisle na ENTRY, je prováděn v současnosti dle starého vzoru č.19., takže tisk na novém vzoru č.20 se bude provádět až jej státní správa na Daňový portál umístní.

Informační systém ENTRY – upgrade 7/2016

Od 15.7.2016 je k dispozici nová verze našeho ekonomického software, upgrade programu ENTRY 7/2016. Verze 7/2016 kromě nových možností (např. kopírování údajů z QR-kódu do nově přidávaného závazku, kopírování údajů do závazku z došlé pošty, nové struktury souboru XML přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění,…) bude obsahovat množství vylepšení stěžejních úprav minulých upgradů (Kontrolní hlášení, účetní výkazy, …), jež jsou často inspirovány praktickými zkušenostmi Vás, uživatelů ENTRY.
pokračovat ve čtení…

Informační systém ENTRY – upgrade 4/2016

Od 12.4.2016 je k dispozici nová verze našeho ekonomického software, upgrade programu ENTRY 4/2016. Verze 4/2016 především reaguje na legislativní změny v oblasti účetnictví „podnikatelských subjektů“ dle novel Zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky (změny ve směrné účtové osnově, na níž navazuje nový vzorový účtový rozvrh a s vazbou na něj i nové výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty jako součást účetní uzávěrky sestavované za účetní období započaté od 1.1.2016. ).
pokračovat ve čtení…


PODPORA hotline@hjsoft.cz HOTLINE 465 321 096

Technická podpora uživatelů systému Entry
Technická podpora je k dispozici uživatelům v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00. Mimo tuto dobu je možné využít e-mail či kontaktní formulář. Podmínky technické podpory jsou závislé na konkrétních smluvních podmínkách.

ONCZ.NET