ENTRY - Podnikový informační systém

Modulární systém, který se přizpůsobí Vašim aktuálním potřebám v oblastech obchodu, dopravy, výroby (strojírenství, stavebnictví, plastikářský průmysl) či služeb. Systém zajišťuje komplexní obsluhu agendy živnostníků, malých a středních firem s velmi různorodými předměty podnikání. Programy jsou využívány také příspěvkovými organizacemi, jako jsou sociální služby, školy, knihovny. Důležitou skupinu uživatelů programu tvoří i daňoví poradci a auditoři, jejichž činností je tak neustále prověřována legislativní správnost programu.

   ▪  maximální bezpečnost dat a stabilita provozu
   ▪  kvalitní asistenční služby
Daně – Audit a.s.
   ▪  maximální přizpůsobivost přáním a potřebám uživatele definicí nastavení
   ▪  soulad s aktuální legislativou ověřený auditory

Soulad ENTRY s aktuální legislativou je zajištěn spoluprací na analýze legislativních změn s firmou Daně – Audit, a.s a také používáním programu ENTRY daňovými poradci a auditory. Na systém ENTRY byl proveden audit nezávislým auditorem Ing. Karlem Novákem z firmy Daně – Audit, a.s.

Novinky

Informační systém ENTRY – upgrade 4/2016

Od 12.4.2016 je k dispozici nová verze našeho ekonomického software, upgrade programu ENTRY 4/2016. Verze 4/2016 především reaguje na legislativní změny v oblasti účetnictví „podnikatelských subjektů“ dle novel Zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky (změny ve směrné účtové osnově, na níž navazuje nový vzorový účtový rozvrh a s vazbou na něj i nové výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty jako součást účetní uzávěrky sestavované za účetní období započaté od 1.1.2016. ).
pokračovat ve čtení…

Informační systém ENTRY – upgrade 2/2016

Od 4.2.2016 je k dispozici nová verze našeho ekonomického software, upgrade programu ENTRY 2/2016. Verze 2/2016 obsahuje především úpravy a novinky v modulech Účetnictví a Daňová evidence (nové kontroly při výpočtu Kontrolního hlášení, Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2015) a Mzdy (nové potvrzení MF 5558 aj.).
pokračovat ve čtení…

Informační systém ENTRY – upgrade 1/2016

Od 25.1.2016 je k dispozici nová verze našeho ekonomického software, upgrade programu ENTRY 1/2016. Verze 1/2016 jednak reaguje na legislativní změny (Kontrolní hlášení DPH, zpracování daní za rok 2015, úpravy modulu Mzdy pro zpracování mezd roku 2016, …) a jednak přináší řadu novinek zvyšujících komfort zpracování (úpravy formulářů Účty databází, Seznam databází, …).
pokračovat ve čtení…

Informační systém ENTRY – semináře leden 2016 a upgrade 12/2015 a 1/2016

Zveme Vás na naše tradiční semináře HJ-SOFT na téma „Účetnictví, daňová evidence a mzdy v roce 2015 a 2016″, které se uskuteční v prostorách lanškrounského kina, a to v termínech:
14.1.2016 (čtvrtek) v 8,30 hod. – Účetnictví a Daňová evidence (lektor Ing. Karel Novák)
15.1.2016 (pátek) v 8,30 hod. – Mzdy (lektor Ing. Jan Jón)
pokračovat ve čtení…

Informační systém ENTRY – upgrade 7/2015

Od 10.8.2015 je k dispozici nová verze našeho ekonomického software, upgrade programu ENTRY 7/2015. Upgrade obsahuje významné úpravy a vylepšení obecných formulářů ENTRY s množstvím úprav prakticky ve všech modulech programu. Významně bylo zapracováno na Vrcholovém modulu, jako je např. možnost seskupení databází konkrétní firmy pro přehlednější otevírání databází, nové možnosti v seznamu databází, či možnost zakládání databází kopií z archivu nebo z jiné databáze.
pokračovat ve čtení…

Informační systém ENTRY – upgrade 4/2015

Od 27.3.2015 je k dispozici nová verze našeho ekonomického software, upgrade programu ENTRY 4/2015. Verze 4/2015 reaguje na Nařízení vlády dle Předpisu č. 361/2014 Sb, platné od 1.4.2015, v němž vláda nařizuje podle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 360/2014 Sb., použití režimu přenesení daňové povinnosti u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100.000,- Kč.
pokračovat ve čtení…

Informační systém ENTRY – upgrade 3/2015

Od 17.3.2015 je k dispozici nová verze našeho ekonomického software, upgrade programu ENTRY 3/2015. Verze 3/2015 obsahuje především úpravy a novinky v modulech Účetnictví (účetní výkazy jako přílohy XML souboru Přiznání DPPO 2014 v datovém formátu) a Mzdy (nové sestavy a přehledy).
pokračovat ve čtení…

Informační systém ENTRY – upgrade 2/2015

Od 13.2.2015 je k dispozici nová verze našeho ekonomického software, upgrade programu ENTRY 2/2015. Verze 2/2015 obsahuje především úpravy a novinky v modulech Mzdy (Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2015, Úpravu v možnosti krácení náhrady mzdy za DPN, …) a Daňová evidence (Výpočet přiznání k Dph podle §91, …).
pokračovat ve čtení…

Informační systém ENTRY – upgrade 1/2015

Od 15.1.2015, tj. od data seminářů HJ-SOFT je k dispozici nová verze našeho ekonomického software, upgrade programu ENTRY 1/2015. Verze 1/2015 jednak reaguje na legislativní změny (zpracování daní za rok 2014, úpravy modulu Mzdy pro zpracování mezd roku 2015, …) a jednak přináší řadu novinek zvyšujících komfort zpracování (nová grafika včetně nového Vrcholového modulu, tvorba datové zprávy, …).
pokračovat ve čtení…

Informační systém ENTRY – semináře leden 2015 a upgrade 12/2014 a 1/2015

Zveme Vás na naše tradiční semináře HJ-SOFT na téma „Účetnictví, daňová evidence a mzdy v roce 2014 a 2015″, které se uskuteční v prostorách KINA Lanškroun, a to v termínech:
15.1.2015 (čtvrtek) v 8,30 hod. – Účetnictví a Daňová evidence (lektor Ing. Karel Novák)
16.1.2015 (pátek) v 8,30 hod. – Mzdy (lektor Ing. Jan Jón)
pokračovat ve čtení…


PODPORA hotline@hjsoft.cz HOTLINE 465 321 096

Technická podpora uživatelů systému Entry
Technická podpora je k dispozici uživatelům v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00. Mimo tuto dobu je možné využít e-mail či kontaktní formulář. Podmínky technické podpory jsou závislé na konkrétních smluvních podmínkách.

ONCZ.NET